Tüp Bebek Tedavilerimizde Yıllar İçinde Değişen Parametreler

Mart 2023

İstanbul Memorial Şişli Hastanesi, Tüp Bebek Merkezi’mizde  2022 yılına ait 4000’den fazla olgumuzun sonuçları daha önceki yıllar ile kıyaslandığında kadın yaşının giderek artmakta olduğu izlenmiştir. Aşağıdaki tablo 2018 yılında kadın yaşı 35.3 iken 2022 itibarı ile başvuran kadınların yaş ortalamasının 36.4’e yükseldiğini göstermektedir. Tüp bebek tedavileri için başvuran kadın yaş ortalamasının giderek artışı iki nedenle ilişkili görünmektedir.

  1. Kadınların evlilik yaşının giderek daha yükselmesi veya ikinci kez evlilik yapmış kadınların tekrar çocuk sahibi olma isteği
  2. Tüp bebek tedavilerindeki başarı oranının artışı nedeni ile daha ileri yaşta anne olmak isteyen kadınların da bu tedaviden faydalanma isteği   

 

Benzer şekilde yıllara göre tüp bebek tedavilerimizde toplanan yumurta sayısında da azalma olduğunu izlendi. 2018 yılında benzer hasta sayısı ile toplanan yumurta sayısı 21.000den fazla iken 2022 yılında bu sayı 15.500 civarında bulunmuştur. Bu durum artan kadın yaşı ile ilişkili olarak yorumlanmıştır.

 

Toplanan yumurtaların olgunluk oranı %85,1 döllenme oranı ise %82 oranında bulunmuştur. Yumurta olgunluk ve döllenme oranlarının geçmiş yıllara göre artışı ise yumurta gelişim takiplerinin yıllar içinde daha başarılı bir şekilde yapılıyor olması ile ilgili olarak değerlendirilmiştir..Bu oranlar uluslararası standartlara göre beklenen %80 üst sınırın daha ilerisinde olduğumuzu göstermektedir. Elde edilen olgun ve başarılı döllenmiş oositlerin %60 kadarının blastosist evresine ulaştığı, %50 kadarının ise en iyi kalitede blastosist evresine ulaştığı izlenmiştir.

Aşağıdaki tablo uluslararası başarı kriterlerini yeterlilik ve kıyaslama başarı değerlerini göstermektedir. Verilerimiz döllenme oranımızın belirtilen en yüksek oranlardan daha iyi olduğunu diğer oranlarımızın ise kıyaslama yapılabilecek en üst değerlere ulaştığını göstermektedir.

Tüp bebek tedavisinin amaçlarından biri de OPU işleminden sonra elde edilen yumurtalardan fazla sayıda ve iyi kalite embriyo oluşması ve bunların arasından en uygun olanının seçilerek transfer edilmesi ve kalan embriyoların ise başarılı bir şekilde dondurularak ileride yapılacak denemelerde bu embriyolarda da yararlanılabilmesidir. Kişiye özel olarak uyguladığımız başarılı Tüp Bebek Tedavileri ile kadın yaşının yıllar içinde giderek artış göstermesine rağmen başarılı yumurta büyütme protokollerimiz ile olgun yumurta sayısında artma saptanmıştır. Ayrıca uygulanan ileri laboratuvar teknikleri ile döllenme oranlarında ve iyi kalite blastosist elde etme oranlarında da artış izlenmektedir. Buna bağlı olarak elde edilen iyi sayıda embriyolar genetik test ve dondurma işlemleri sonrasında başarı oranımızın artışına yol açmaktadır.

Hakan Yelke

Memorial Şişli Hastanesi

Embriyoloji Laboratuvarı Sorumlusu