Preimplantasyon Genetik Tanı – HLA Uyumlu Embriyo Seçimi (PGT-M-HLA)

Preimplantasyon Genetik Tanı uygulamalarının bir kolu da iyileşmesi için doku uyumlu nakil ihtiyacı bulunan hasta çocuğu olan ailelerde tam HLA uyumlu kardeş dünyaya getirilmesi için gerekli genetik işlemlerin yapılmasıdır. Bu genetik işlem çocukluk çağı kanserlerinin, özellikle hematolojik kanserlerin tedavisinde kullanılabildiği gibi ayrıca ailenin taşıyıcısı olabileceği genetik hastalıkların önlenmesi için de uygulanabilmektedir.

Türkiye’de ilk kez genetik geçişli hastalıklar için preimplantasyon genetik tanı uygulamaları ve HLA tiplemesi 2001 yılında merkezimizde uygulanmıştır. 

Merkezimizde kullanılan ileri tekniklerle sağlıklı ve aynı zamanda hasta kardeş ile doku uyumlu dünyaya gelen kardeşlerden bugüne kadar 68 çocuğa başarılı ilik nakli gerçekleştirilmiştir. İlik nakilleri, ülkemizin birçok saygın üniversite hastanesinde değerli pediatrik hematologlar tarafından başarı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Hasta olan kardeşler bu yöntem yardımı ile sağlıklarına kavuşmuşlardır.

Dünyada ilk kez merkezimizde embriyolarda genetik tanı ve HLA tespiti yöntemiyle tanımlanan ve iyileştirilen hastalıklar bulunmaktadır.

PGT alanında dünyadaki güncel uygulamalara paralel olarak merkezimizde HLA uyumlu embriyo testine paralel olarak embriyoların kromozomal yapısı da kontrol edilmekte olup, bu sayede sağlıklı bir gebeliği oluşturabilecek embriyoların öncelikle transferi sağlanmakta ve HLA uyumlu kardeşin doğumu gecikmemektedir.

 

Merkezimizde Şimdiye Kadar Embriyolarda HLA Tiplemesi
Uygulanan Hastalıkların Listesi:

 

Akut Lenfoid Lösemi  (ALL)

Akut Myeloid Lösemi (AML)

Kronik Myeloid Lösemi (KML)

Blackfan-Diamond anemi (DBA)

Aplastik Anemi

Burkitt's Lymphoma

Histiyositozis

JMML

Miyelodisplastik Sendrom (MDS)

Non-Hodgkin lenfoma (NHL)

Nöroblastoma

Beta Talasemi

Fanconi Anemisi

Wiskott-Aldrich sendromu (WAS )

Blackfan-Diamond anemi (DBA)

Alfa Mannosidoz

CD3 eksikliği

FERMT3 (Lökosit Adhezyon Eksikliği)

Glanzman Hastalığı

Hemofagositik Sendrom
(hemofagositik len- fohistiositoz, HLH)

Hiper İmmünglobulin M Sendromu

Hurler Sendromu

Konjenital nötropeni

K-ras

X'e bağlı Adrenolökodistrofi Hastalığı (X-ALD)

                

 

 

 Merkezimizde HLA tiplemesi alanındaki ilkler: