Preimplantasyon Genetik Tanı Uluslararası Kongresi

Nisan 2023

Preimplantasyon Genetik Tanı Uluslararası Kongresi’nin 20. toplantısı 17-19 Nisan 2023’te Paris’te gerçekleştirildi. Preimplantasyon genetik tanı alanındaki en güncel gelişmelerin ve teknolojilerin tartışıldığı toplantıya 40 farklı ülkeden alanında uzman 300’den fazla bilim insanı katıldı. Memorial Şişli Hastanesi IVF ve Üreme Genetiği Merkezi, Preimplantasyon Genetik Tanı Uluslararası kongresinde bilimsel 3 konuşma ve 3 poster sunumu yaptı.

Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek ve Üreme Genetiği Merkezi Başkanı Prof. Dr. Semra Kahraman, kongre kapsamında katılımcılara “Düşük Over Yanıtlı Hastalarda IVF Stratejileri” başlıklı eğitim programını verdi. IVF tedavisindeki 30 yıllık tecrübelerini de paylaşan Prof. Dr. Kahraman, “IVF tedavisinde yumurta rezervi azalmış kadınlarda en iyi tedavi sonucunu alabilmek için uygulanabilecek stratejiler” hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Kahraman kongrede yaptığı ikinci sunumda ise “Zor ART vakalarında Güncel Genetik yaklaşımlar” başlığı altında Memorial Şişli Hastanesi IVF ve Üreme Genetiği Merkezi’nin öncülüğünde uluslararası ortaklar ile gerçekleştirilen, kadın infertilitenin genetik kökenin aydınlatılmasına yönelik çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Olgun oosit eldesi, döllenme başarısızlıkları ve embriyo gelişiminin durması gibi ciddi klinik tablolar ile başvuran hastalarda yapılan exome dizileme çalışmalarında bulunan infertiliteye yol açan genler ve gelecekteki muhtemel tedavi olasılıkları da kongre katılımcılarına sunuldu.

Memorial Şişli Hastanesi Preimplantasyon Genetik Laboratuvarı’nda görev yapan Dr. Murat Çetinkaya ise kongrede merkezimizin mozaik embriyolara ilişkin 6 binden fazla PGT siklusundan oluşan verisini temel alan sözlü sunumu gerçekleştirdi. Sunum çerçevesinde yıllar içerisinde mozaik embriyoların tanılanması ve gebelik sonuçlarına etkileri tartışılmıştır.

Kongre katılımcılarının ve dünyada PGT alanında söz sahibi olan bilim insanlarının yaptıkları sunumların en dikkat çekenleri şunlar oldu;  

  1. Kongrenin ilk gününde yakın gelecekte embriyoların tüm DNA diziliminin yeni mutasyonlara yönelik incelenmesini mümkün kılabilecek preimplantasyon genetik tanı teknikleri tartışıldı. Bu tekniğin uygulamaya geçirilmesi durumunda anne-babada bulunmayan ancak bebeğin sağlığını riske atabilecek genetik değişimleri taşıyan embriyoların PGT ile tespiti hedeflenmektedir.
  2. Tek gen hastalıklarına yönelik PGT’de dünyada güncel endikasyonları ve kanser yatkınlık genleri taşıyıcılarının bu riski çocuklarına aktarmamak için giderek artan oranlarda preimplantasyon genetik tanıya başvurdukları paylaşıldı.
  3. SNP tabanlı yeni PGT tekniklerine ilişkin teknolojik gelişimler ve elde edilen ilk sonuçların değerlendirilmesi gerçekleştirildi.
  4. Erkek infertilitesine yol açan genlerin hangi sperm parametrelerini etkileyebileceği ve PGT gereksiniminin bulunup bulunmadığı tartışıldı.

Bu konu başlıklarının yanı sıra kongrenin bir diğer başarısı da uluslararası işbirlikleri ve bilimsel projeler için katılımcılar arasında bir buluşma zemini yaratması olmuştur. Memorial Şişli Hastanesi IVF ve Üreme Genetiği Merkezi olarak kongre süresince dünyanın önde gelen PGT merkezleri ile PGT’nin daha güvenli ve etkili bir şekilde hastalarımıza sunulması için ortaklıklar geliştirme imkanı yakalanmıştır.