İnfertilite nedir? Hangi durumlarda infertilite merkezine başvurulmalıdır?

İnfertilite, kadın veya erkek üreme sisteminde çocuk sahibi olmayı engelleyen yapısal, hormonal, fonksiyonel veya genetik bir bozukluğun sonucunda ortaya çıkmaktadır. Çiftlerin tıbbi öyküsü, yaşı ve fizik muayene bulguları erken değerlendirme ve tıbbi tedavi gerektirmediği sürece infertilite değerlendirilmesi için 12 ay beklenmelidir. Sağlıklı bir çiftin bir yıl içinde gebe kalma şansı %85 civarındadır. Çift bir yıl içinde gebelik elde edemezse her geçen ay gebe kalma şansları azalır, kadın yaşı ilerledikçe bu şans daha da azalır.

İnfertil çiftlerin üçte birinde kadına ait faktörler üçte birinde erkeğe ait faktörler üçte birinde ise hem kadına ait hem erkeğe ait faktörler bir arada bulunur veya neden açıklanamaz.

İzah edilemeyen infertilite nedir?
İnfertil çiftlerin yaklaşık %10-15’inde yapılan testler ve değerlendirmeler sonrası infertiliteye neden olabilecek bir neden bulunamamaktadır. Bu duruma açıklanamayan infertilite denir. Açıklanamayan infertilitesi olan çiftlerin problemi daha çok yumurta kalitesi, vücut içinde döllenme olmaması, genetik problemler veya tanı ve tedavisi zor olan sperm fonksiyon bozuklukları ile ilgili durumlardır. Bu olgularda tıbbi tedavi veya inseminasyon (aşılamanın) tedavisinin başarısı sınırlıdır. Tedavilere rağmen 3-6 ay içinde gebelik olmazsa çift IVF tedavisine yönlendirilmelidir.

Fertilite (doğurganlık) nedir? İnfertilite ne zaman meydana gelir?
Gebeliğin oluşması birçok faktörün bir arada olmasını gerektiren karmaşık bir süreçtir. Gebelik oluşması için sağlıklı bir yumurta ve sağlıklı bir spermin ve spermin yumurtaya ulaşabilmesi için sağlıklı tüplerin varlığı, spermin yumurtayı dölleyebilme özelliğinin olması, embriyo (döllenmiş yumurtanın) gelişiminin iyi olması, gelişen embriyonun rahim duvarına tutunması için sağlıklı bir rahim ve normal hormon düzeyleri gerekmektedir.

Bu faktörlerden birinde veya birden fazlasında bozulma varsa gebelik oluşmamakta ve infertilite sorunu ortaya çıkmaktadır.

Normal üreme sistemine sahip 29-33 yaşları arasındaki bir çiftin herhangi bir ayda gebelik elde etme şansı % 20-25 civarındadır. Çiftlerin % 60’ı 6 ay içinde, %85’i bir yıl içinde herhangi bir tıbbi yardım almadan gebe kalabilmektedir.


                                                

Yumurtalıklardan bir yumurtanın çatladıktan sonra tüpün içerisine alınması ve döllenme sonrası oluşan embriyonun tüplerden rahime ilerleyip, rahim iç duvarına tutunması şematik olarak gösterilmiştir.

Hangi durumlarda infertilite merkezine başvurulmalıdır?
İnfertilite tanısı alan veya infertilite açısından aşagıdaki durumlar açısından risk grubunda olan tüm çiftler bir infertilite merkezine başvurmalıdır. 
• Kadın yaşı 35 yaşın altında ise ve 12 ay düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilememiş ise,
• Kadın yaşı 35 yaşın üstünde ve 6 ay düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilememiş ise, 
• Kadın yaşı 40 yaşın üstünde ise beklemeden başvuru yapılması, 
• Kadında veya erkekte infertiliteye neden olabilecek bilinen bir problemin varlığında infertilite açısından değerlendirilme yapılmalıdır.

Detaylı bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edebilirsiniz 

Kadının değerlendirilmesi için tıklayınız.

Erkeğin değerlendirilmesi için tıklayınız.