Bu yıl 77.’si düzenlenen Amerikan İnfertilite ve Üreme Derneği'nin (ASRM) düzenlediği ve 22-26 Ekim 2022’de Anaheim/ California’da gerçekleşen kongreye yedi bilimsel çalışma ile katıldık.

Ekim 2022

Bu prestijli kongrede son yıllarda en çok ilgi çeken ve bilimsel çalışmalara konu olan embriyolarda tutunma potansiyeli en yüksek olan embriyonun seçiminde Yapay Zeka’nın kullanılması ile ilgili merkezimizden üç çalışma ile yer aldık.

1. Transparent Prediction of Blastulation, Ploidy and Implantation: An Multisite Validation at Six Independent Clinics (A.Ben-Meir, C.M. Lucio, M. Lozano, R. Ahmed-Odia, S. Kahraman, Y. Kumtepe Colakoglu, H. K. Yelke, T. Triantafillou, E. Gomez,D. Cimadomo, A. Y. X. Lim, A. Brualla Mora, I. Har-Vardi, A. Sakov, C. Hickman)

Merkezimizde kullanılan Yapay Zeka programını (CHLOE) geliştiren Fairtility firması ile ortak gerçekleştirdiğimiz çalışmada blastulasyon (blastokist aşamasına ulaşma), genetik olarak normal (euploid) embriyo ve tutunmanın tahmini konusunda Yapay Zeka’nın etkinliğini araştıran ve 6 merkezin verilerinin (4603 embriyo) değerlendirildiği çalışmada Yapay Zeka’nın etkinliği ortaya konuldu.

2. Why Spend Time Doing Manual Annotations When CHLOE EQTM’s Automatic Annotations Are Comparable to That of Experienced Embryologists? A Multi-centre Comparative Study (A. Brualla Mora, A. Barrie, R. Smith, A. J. Campbell, C. M. Lucio, M. Lozano, S. Kahraman, Y. Kumtepe Colakoglu, A. Sakov, I. Har-Vardi, A. Ben-Meir, C. Hickman)

Merkezimizde kullandığımız Yapay Zeka programını kullanan yurtdışından 8 farklı kliniğin ve merkezimize ait verilerinin de dahil olduğu çalışmada Yapay Zeka’nın embriyolarda morfokinetik değerlendirme özelliği tecrübeli embriyologların yaptığı değerlendirmeler ile karşılaştırılmış ve benzer sonuçlar alınarak sistemin validasyonu bu çalışma ile gösterilmiştir.

3. Strong Agreement Between Manual and Artificial Intelligence (AI) Supports Automated Annotations of Time-Lapse Cultured Embryos at a Single Fertility Clinic (H. K. Yelke, G. Ozkara, S. Kahraman, S Yildiz, C. Hickman, A. B. Mora)

Merkezimizde yapılan bu çalışmada ise Yapay Zeka programının embriyoların bölünme dinamiklerinin değerlendirilmesinde etkin olarak kullanılabileceği kendi veri setimizde gösterilmiştir.

5. The Clinical Impact of the Morphological Parameters After Thawing of Euploid Embryos in Frozen Embryo Transfer Cycles (G. Ozkara, H. K. Yelke, M. A. Tufekci, S. Yildiz, Y. Kumtepe Colakoglu, S. Kahraman)

Bu çalışmamızda Euploid embriyo transferi yapılan vakalarda gebelik sonuçlarını etkileyen faktörler analiz edilmiş ve çözme sonrası embriyo canlılığının yüksek olması (≥%90), 5. Gün embriyo transferi, embriyo kalitesinin yüksek olması (4AA/5AA/6AA), çözme işlemi sonrası (2 saat sonra) embriyonun işlem öncesi genişliğine ulaşması (re-ekspansiyon) ve anne yaşı (<43 yaş) gebeliğin devamı için pozitif faktörler olarak bulunmuştur.

6. Are the Morphokinetic Parameters of Euploid Embryos Different From That of Aneuploid Embryos? (G. Ozer, G. Ozkara, B. Yuksel, H. K. Yelke, M. A. Tufekci, S. Kahraman, Y. Kumtepe Colakoglu)

Sürekli embriyo izleme sisteminde (Embryoscope) takip edilen embriyoların morfokinetik özelliklerinin genetik sonuçları ile karşılaştırıldığı bu çalışmamızda genetik olarak anormal (Aneuploid) embriyoların 6 (t6),7 (t7),8 (t8) hücreye, blastulasyona (tSB, tB) ve genişlemiş blastokiste (tEB), morula ve 9 hücreli aşamadan blastokist aşamasına (tM-tSB, t9-tSB) ulaşma süreleri Euploid olanlardan belirgin olarak daha geç olduğu ortaya konulmuştur.

7. Pregnancy Outcomes of Euploid Embryos are Comparable to Low-Rate Mosaic Embryos: Results of 403 Embryos From a Single ART Center (M. A. Tufekci, B. Yuksel, G. Ozkara, H. K. Yelke, C. Cinar Yapan, S. Kahraman)

Sürekli izleme sisteminde takip edilmiş Mozaik ve Euploid embriyoların morfokinetik özellliklerindeki farkların ve mozaik embriyo transferi klinik sonuçlarımızın analiz edildiği bu çalışmamızda, çift kromozomunda mozaiklik içeren embriyolarda döllenme aşamasında pronükleusların belirme zamanının (tPNA) tek kromozomunda mozaiklik görülenlere göre daha geç olduğu ve bu embriyoların klivaj döneminde geçirdiği sürenin (t2-t8) segmental mozaisizm içeren embriyolara göre daha uzun olduğu, mozaik embriyoların morula (tM) ve blastokist (tB) aşamasına Euploidlerden daha erken ulaşması dışında morfokinetik özelliklerinin benzer olduğu öne sürülmüştür. Çalışmada aynı zamanda 245 mozaik embriyo transferinin klinik sonuçları verilmiş, buna göre mozaiklik tipi ve oranından bağımsız olarak tüm mozaikler değerlendirildiğinde implantasyon oranının %71, devam eden gebelik oranlarının %51,4, biyokimyasal ve klinik abort (düşük) oranlarının sırasıyla %17,8 ve %11,9 olduğu gösterilmiştir.

8. Are the Morphokinetic Parameters of Mosaic Embryos Different From Euploid Embryos? Results of 1167 Embryos Diagnosed by Next Generation Sequencing (NGS) From a Single Center (B. Yuksel, G. Ozkara, M. A. Tufekci, G. Ozer, M. Aygun, S. Kahraman)

Merkezimizde 2021 yılı itibariyle <%30 mozaiklik içeren embriyoların Euploid olarak raporlanmaya başlanması ve bunun gebelik oranlarına yansımasının araştırıldığı bu çalışmamızda ise 2021 tarihten önce düşük oranlı mozaisizm (%20-30) olarak raporlanmış embriyoların gebelik sonuçları Euploid embriyolar ile karşılaştırılmış ve fark izlenmemiştir. Buna göre düşük mozaik (<%30) olarak tanımlanan embriyoların transferi Euploid embriyolar kadar güvenli kabul edilebilir.