39. ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) kongresi

Haziran 2023

Tüp bebek ve üreme endokrinolojisi alanında en prestijli kongrelerden biri olarak kabul edilen ve her yıl binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen uluslararası 39. ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) kongresi bu yıl 25 Haziran-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu yıl da 8000'den fazla kişinin katılımının gerçekleşeceği ESHRE Kongresi'ne Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek ve Üreme Genetiği Merkezi olarak 5 adet poster ile katkıda bulunduk.

1- Impact of calling mosaicism for a less stringent threshold on clinical pregnancies in more than 6000 PGT-A cycles (6000'den fazla PGT-A döngüsünde daha az katı bir eşik değerde mozaiklik tanısı yapmanın klinik gebelikler üzerindeki etkisi)

M. Cetinkaya, M.A. Tufekci, C. Cinar Yapan, H. Yelke, Y. Colakoglu, S. Kahraman.

Embriyolarda yapılan PGT-A işleminde mozaiklik rapor eşik değerindeki değişikliklerin gebelik eldesi yönündeki etkilerinin araştırıldığı bu çalışmada; Mozaiklik eşiğinin %20'den %30'a çıkarılması ile birlikte normal embriyo bulunma oranları %2,8 ila 5,4 oranlarında arttığı, kadın yaşının 38 üzeri olduğu grupta test edilen embriyoların arasından normal embriyo bulunma ihtimali %18,1'e yükseldiği gösterildi. Ayrıca bir IVF denemesinde en az bir normal embriyo bulunma oranları %2,2 ila %3,5 oranlarında arttığı, kadın yaşının 38 üzeri olduğu grupta bu oranın %30,3 e yükseldiği tespit edildi.

2- Factors affecting live birth rates in frozen-thawed single euploid blastocyst transfer cycles (Tek öploid (kromozom sayısı normal) embriyo transfer sikluslarında canlı doğuma etki eden risk faktörleri)

G. Ozer, A. Akca, V.L. Bakır, H. Yelke, G. Ozkara, Y. Kumtepe Colakoglu, M. Cetinkaya, M.A.Tufekci, S. Kahraman

Öploid embriyo transfer sikluslarında canlı doğuma ulaşmaya etki eden risk faktörlerini tespit etmek için 2873 dondurulmuş çözülmüş öploid embriyo transfer siklusunu incelediğimiz bu çalışmada yüksek vücut kitle indeksi (25 kg/m²'nin üstünde olması), embriyo kalitesinin düşük veya orta kalitede olması, embriyoda ayrı blastomerlerin varlığı ve  endometrial hazırlığın yapay siklusta yapılması euploid embriyo transfer sikluslarında canlı doğuma ulaşma oranını azaltan risk faktörleri olduğu gösterildi.

3- The comparison of luteal phase support in modified natural cycle-frozen embryo transfer in young patients with high-quality embryos - vaginal versus vaginal and subcutaneous progesterone. (İyi kalite dondurulmuş çözülmüş embriyo transfer sikluslarında, luteal faz desteği olarak verilen vajinal progesteron preparatı ile vajinal ve deri altı progesteronun birlikte verildiği siklusların karşılaştırılması)

V.L. Bakır, G. Ozer, A. Akca, I.N. Balin Duzguner, S. Kahraman.

Modifiye natürel sikluslarda, dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi yapılan vakalarda luteal faz destek tedavilerinin gebelik oranlarına etkisini araştırdığımız bu çalışmada; Luteal destek için sadece vajinal yoldan verilen progesteron desteği ile vajinal progesteron ve deri altı progesteronu birlikte verdiğimiz olguların gebelik oranlarının benzer olduğu görüldü.

4- The impact of CHLOE-EQ and embryologist seniority on the ability and confidence to predict ploidy.(Yapay zeka ve embriyolog kıdeminin öploid embriyo tahmini üzerine etkisi)

G. Ozkara, A. Zepeda, H.K. Yelke, A. Brualla, T.M. Aygun, C. Hickman, S. Kahraman.

Yapay zeka ve embriyolog kıdeminin öploid embriyo tahmini üzerine etkisini araştırdığımız bu çalışmada; sürekli embriyo izleme sisteminde takip edilip PGT-A uygulanmış 141 hastaya ait 734 embriyo farklı zamanlarda kıdemli ve kıdemsiz embriyolog tarafından öploid veya anöploid olarak değerlendirildi. Öploid embriyo oranı Chloe yapay zeka programının yüksek skor (5,1-10) verdiği embriyolarda düşük skora (0-5) sahip embriyolara göre daha yüksek (%60) olarak bulundu. Chole EQ skorları öploid embriyolarda mozaik ve anöploid embriyolardan daha yüksek olarak izlendi. Sonuç olarak, öploid embriyo tahmininde embriyologlar arası değerlendirme farklılıkları gözlenirken Chloe yapay zeka programının tutarlı sonuçlar vermesi, biyopsi yapılacak embriyoların seçiminde yüksek skorlulara öncelik verilmesini sağlaması bakımından PGT-A maliyetlerinin azaltılmasına fayda sağlayabileceği gösterildi.

5- How should we prepare the endometrium in euploid embryo transfer cycles? Modified natural or artificial endometrial preparation?  (Öploid embriyo transfer sikuslarında endometrium hazırlığını nasıl yapalım? Doğal siklus mu?, yapay siklus mu?)

I.N. Duzguner, Y. Sahin, G. Ozer, U. Gokturk, A. Akca, S. Kahraman

Tek öploid (kromozomal olarak normal) embriyo transferi yapılan sikluslarda doğal siklusta endometrium hazırlığı, yapay-programlanmış (estrojen verilerek) endometrium hazırlığına göre gebelik şansı ve düşük oranının etkileyip etkilemediğini göstermek için yaptığımız bu çalışmada, doğal siklusta rahim hazırlığı yapılan hastalarda yapay siklusta rahim hazırlığı yapılan hastalara göre gebelik şansı ve canlı doğum oranının arttığı, gebelik kaybı oranının azaldığı görüldü.