KALİTE POLİTİKAMIZ

Prof. Dr. Semra Kahraman yönetiminde ilk kez 2011 yılında Türkiye’nin ilk ISO 15189 akredite IVF laboratuvarı unvanını alan merkezimiz, 2015 yılında da Genetik laboratuvarı için akreditasyon hakkı kazanmıştır. ISO 15189 standartları, yönetmelik ve tebliğlere uygunluğu belirli aralıklarla denetlenen Memorial Şişli Hastanesi ÜYTE Merkezi IVF Laboratuvarı ve Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi’nin ISO Akreditasyon Belgesi 26 Mart 2020 yılına kadar geçerlidir. Merkezimiz Türkiye’nin ilk ve halen tek akredite IVF ve Üreme Genetiği merkezi olma özelliğini muhafaza etmektedir. Aynı zamanda Avrupa çapında da ISO15189 kalite belgesi almış sayılı laboratuvar arasında yer almaktadır.


ISO 15189 özellikle tıbbi laboratuvarlar için geliştirilmiş ve ülkemizde Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) denetiminde olan bir kalite tescil belgesidir. Avrupa Akreditasyon Birliği ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalamış olan TÜRKAK, Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumunun (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliğinin (ILAC) tam üyesi konumundadır. Bu sebeple, yayınlanan ISO 15189 belgemiz uluslararası kabul görmekte ve Tüp Bebek ve Genetik Laboratuvarlarımızın sonuçlarının ve uygulamalarının uluslararası platformda geçerliliğini ifade etmektedir. Bu uygulamalar arasında Tüp Bebek laboratuvarında uygulanan semen analizi, sperm dondurma işlemleri, mikroenjeksiyon (ICSI, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ve IMSI, yüksek mikroskobik büyütmeyle seçilmiş sperm mikroenjeksiyonu), erken ve ileri dönem embriyo değerlendirmesi, PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı) için biyopsi ve vitrifikasyon işlemleri ile Genetik laboratuvarında uygulanan sayısal ve yapısal kromozom bozukluklarının taranması, Tek gen hastalıklarında mutasyon taraması ve HLA tiplemesi de yer almaktadır.

Laboratuvar Akreditasyonu gönüllülük esasına dayanmaktadır ve teknik yeterliliğin bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. ISO 15189 Laboratuvar Akreditasyonu, akredite laboratuvardan hizmet alan hastalara yapılan işlemler, analizler ve tüm bunların sonuç ve raporlarının uluslararası standartlara uygunluğunun güvencesini sunmaktadır.

ISO 15189, akredite bir laboratuvara, hasta mahremiyet ve güvenliği, laboratuvar işlemlerinde kullanılacak malzemelerin temini ve kontrolü, malzemenin temin edildiği firmanın değerlendirilmesi ve yeterlilikleri, laboratuvar cihazlarının bakımı ve düzenli kontrollerinin yapılması ve personelin sürekli eğitimi konularında belirli zorunluluklar getirmektedir. ISO 15189, laboratuvarın kalite yönetim sisteminin geçerliliğini ve uygunluğunun yanında, laboratuvar personelinin yetkinliğini de sorguladığı için, hastaya verilen hizmetin güvenilirliğinin en yüksek seviyede olmasını garanti altına alır.
ISO 15189 akreditasyonu Sağlık Bakanlığı’nın Tüp Bebek laboratuvarlarına zorunlu kıldığı bir standart olmayıp, bütünüyle merkezin isteğine bağlı yapılan bir başvuru ve çalışma sürecidir.