Tüp bebek tedavisinde başarı şansını arttırmak için embriyoya genetik tanı yapılarak sağlıklı embriyo seçilmesine ve diğer risk faktörleri ortadan kaldırılmasına rağmen implantasyon başarısızlığı ve gebelik kayıpları meydana gelebilmektedir. Blastokist morfolojisinin gebelik sonuçlarını etkilediği bilinmekte ve morfolojik olarak iyi kalite embriyoların morfolojik olarak daha kötü kalite embriyolara göre tutunma şansının ve canlı doğuma ulaşma şansının yüksek olduğu çalışmalarla gösterilmiştir.

Aralık 2021

Embriyodaki nekrotik odakların ve/veya ayrı blastomerlerin varlığının gebelik sonuçları üzerindeki etkisi net bilinmemekte ve bu konu ile ilgili çalışmalar bulunmamaktadır. Biz merkezimizde 2758 dondurulmuş çözülmüş öploİd embriyo transfer siklusunu inceledik ve embriyoda nekrotik odak ve/veya ayrı blastomer varlığının, embriyonun ekspansiyon yani genişleme derecesinin gebelik sonuçlarına etkisi olup olmadığını araştırdık.
   

Çalışmamızın sonuçlarına göre öploıd embriyoda ayrı blastomer varlığında veya nekrotik odak varlığında devam eden gebelik oranları azalmakta ve düşük oranları artmaktadır. Ayrıca blastokistin ekspansiyon yani genişleme derecesi ile devam eden gebelik ve düşük arasında ilişki olduğunu gördük. Embriyonun ekspansiyon derecesi arttıkça devam eden gebelik oranı artmakta ve abortus oranı azalmaktadır.

Birden fazla öploid embriyosu olan vakalarda transfer edilecek embriyo seçilirken blastosel genişleme dereceleri ve embriyoda nekrotik odaklar ve/veya ayrı blastomerlerin varlığı dikkate alınarak seçim yapılmalıdır.

 


Nekrotik odak içeren embriyolar

 

 

Ayrı blastomerleri olan embriyolar 
 

Nekrotik odak içermeyen ve ayrı blastomeri olmayan embriyo

 

Ekspansiyon derecesine göre embriyolar

 

Op. Dr. Gönül Özer
Memorial Şişli Tüp Bebek (IVF) ve Üreme Sağlığı Merkezi