Kliniğimizde 5. gün embriyo transferinden 9 gün sonra ilk beta hCG testini değerlendiriyoruz. Sonuç pozitif ise 48 saat sonra yapılacak ikinci bir beta hCG testi ile hormonun artış hızını değerlendiriyoruz. İlk beta hCG değeri ve 48 saat sonraki artış oranı gebelik sonuçlarını tahmin etmek ve çifti bilgilendirmek konusunda yardımcı olmaktadır.

İlk Beta Hcg Değerleri ve 48 Saat Sonraki Artış Oranları Gebelik Seyrini Tahmin Etmekte Yol Gösterir mi?

Şubat 2021

Beta hCG, gebelik oluştuğunda kanda yükselmeye başlayan beta hCG hormon düzeyini ölçen bir testtir ve embriyonun iç çeperinde yer alan ve daha sonra plasentaya dönüşecek trofoektoderm hücrelerinden salgılanır.  En erken olarak döllenmeden 7-8 gün sonra kanda tespit edilebilmektedir.

Kliniğimizde 5. gün embriyo transferinden 9 gün sonra ilk beta hCG testini değerlendiriyoruz. Sonuç pozitif ise 48 saat sonra yapılacak ikinci bir beta hCG testi ile hormonun artış hızını değerlendiriyoruz. İlk beta hCG değeri ve 48 saat sonraki artış oranı gebelik sonuçlarını tahmin etmek ve çifti bilgilendirmek konusunda yardımcı olmaktadır. İlk beta hCG değerleri ve artış oranları ile ilgili merkezimizde 5. günde tek embriyo transferi yapığımız 4000 transfer siklusunun sonuçlarını incelediğimiz çalışmamızda canlı doğuma ulaşan çiflerin % 80’inde ilk beta hCG değerinin 100 IU/L’nin üzerinde olduğunu ve bu olguların %90’ında 48 saat sonra beta hCG değerinin 2 kat arttığı saptandı. Bu sonuçlar ilk beta hCG’si 100’ün altındaki vakaların canlı doğuma ulaşmayacağı anlamına gelmemektedir ancak beta hCG değeri 100’ün altındaki vakaların düşük veya dış gebelik riski açısından yakın takip edilmesini gerekliliğini göstermektedir. Çünkü bu olgularda erken gebelik kaybı veya dış gebelik görülme oranları artmaktadır.

İlk beta hCG değeri düşük bulunan olgularda 48 saat sonraki beta hCG artışı gebeliğin iyi seyredeceğini garanti etmemektedir. Embriyonun kalp atımlarının görüleceği 7. haftadaki ultrasonografik inceleme ile gebeliğin devam edip etmeyeceği konusunda daha fazla bilgi edinilmesi mümkündür.

Beta hCG değeri yaklaşık 800-1000 IU/L üzerine çıktığında transvajinal ultrasonografide gebelik kesesi izlenebimektedir. Beta hCG değeri bu değerin üstünde olmasına rağmen transvajinal ultrasonografide gebelik kesesi izlenmediğinde erken gebelik kaybı veya dış gebelik ihtimali düşünülmeli ve yakın takip ile tanı netleştirilmelidir.

 


Dr. Gönül Özer