Doğal siklusta, dondurulmuş- çözülmüş embriyo transfer sikluslarında, özellikle vaginal yoldan ilaç kullanımından rahatsız olan vakalar için dydrogesteron, etkili, güvenli ve kullanımı kolay bir seçenek olarak önerilebilir.

Aralık 2020
Dondurulmuş-çözülmüş embriyo transferleri tüm dünyada ve ülkemizde yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu sikluslarda başarılı bir gebelik elde edebilmek için  kaliteli bir embriyo, iyi hazırlanmış bir endometrium (rahim iç tabakası) ve embriyo ile endometrium arasında bir senkronizasyon olması gerekmektedir. Endometriumun transfer için hazırlanması en önemli  basamaklardan biridir. Endometrial hazırlıkta iki temel yaklaşım vardır. Bunlardan ilki, yapay siklus olarak bilinen endometriumun dışardan verilen estrojen hormonu ile  hazırlanması, diğeri ise doğal siklus yani kişinin kendi gelişen yumurtasının salgıladığı hormonlar ile  endometriumun hazırlanmasıdır. Merkezimizde hormon kullanımı gerektirmediği için yumurtlaması olan olgularda doğal siklusu tercih etmekteyiz.

Doğal siklusta yumurtlamadan sonraki luteal dönemde; embriyonun rahim tabakasına tutunmasını kolaylaştırmak ve gebeliğin devamını sağlamak için progesteron hormonu kullanılmaktadır. Kullanılacak progesteron hormonu oral, enjeksiyon yolu ile, vaginal veya cilt altı (subkutan) kullanılabilmektedir. Bu kullanım şekillerinin tümü faklı tolerabilite, biyoyararlanım ve yan etkilere sahiptir.

Kliniğimizde dondurulmuş-çözülmüş embriyo transferlerinde luteal fazı desteklemek için oral yoldan kullanılan bir progesteron preparatı olan dydrogesteron ile vaginal yoldan kullanılan progesteron jeli karşılaştıran randomize kontrollü çalışmada dydrogesteron ile progesteron vaginal jelin benzer devam eden gebelik oranları sağladığını sapladık.

Doğal siklusta, dondurulmuş- çözülmüş embriyo transfer sikluslarında, özellikle vaginal yoldan ilaç kullanımından rahatsız olan vakalar için dydrogesteron etkili, güvenli ve kullanımı kolay bir seçenek olarak önerilebilir.

Makaleyi okumak için tıklayınız. 

Op. Dr. Gönül Özer
Memorial Şişli Tüp Bebek (IVF) ve Üreme Sağlığı Merkezi