Laboratuvar Yöntemleri

Embriyoskop

Anasayfa / Embriyoskop

Embriyoskop: Sürekli Embriyo İzleme Sistemi

Tüp bebek laboratuvarımız hastalarına dünya standartlarında bir hizmet sunabilmek ve güvenilir bir şekilde sürekli artan bir başarı oranına ulaşmak için alanındaki tüm yenilikleri takip etmekte ve bunları uygulamaya koymaktadır. Bu amaçla Embriyoskop(TLI): Sürekli Embriyo İzleme Sistemi Tüp Bebek Laboratuvarımızda 2011 yılından bu yana  kullanılmaktadır.(Resim 1)

Resim 1 EmbryoScope sürekli embriyo izleme sistemi: ekran ve inkübatör

Embriyoskop Tüp Bebek laboratuvarlarında kullanılan güvenli bir inkübasyon sistemidir. Geleneksel inkübatörlerden farkı içerisinde embriyoları görüntülemek amacıyla tasarlanmış dahili bir kameranın bulunmasıdır. Bu kamera ile embriyonun 7 farklı düzeyinden 15 dakikada bir farklı kesitler alınarak birşeştirilir böylece, yumurta ve spermin bir araya getirilmesinden itibaren, döllenme ve embriyo transferi aşamasına kadar yaklaşık 5 gün süren embriyo gelişim takip süreci hızlandırılmış bir video görüntüsü şeklinde izlenebilir. (Resim 2-3)

Resim 2 Döllenme evresinden beşinci gün embriyosunda (blastosist) gelişim

Embriyoların Tüp Bebek Laboratuvarında geçirdikleri 5 gün sonunda amaç, normal ve anormal döllenen yumurtaları ayırt etmek (deselection), embriyonun bölünme aşamalarını kontrol etmek, hızlı veya yavaş gelişen embriyoları takip etmek  (deselection) ve böylece transfer edilecek en iyi embriyoları seçerek gebelik şansını arttırabilmektir (selection). Ancak bu aşamaların takibi için embriyolar, sabit ısı, karbondioksit, oksijen ve azot seviyelerine sahip, kültüre edildikleri inkübatörlerden belirli zaman aralıklarında çıkarılıp, kültür koşullarını etkilememek için mikroskop altında çok kısa bir süre içerisinde değerlendirilmektedirler.

Resim 3 EmbryoScope sistemi ile görüntülenen bir hastaya ait 12 embriyonun karşılaştırmalı görüntüleri

Embriyo gelişiminin hızlı ve dinamik bir süreç olması nedeniyle embriyoların inkübatörlerden sık sık çıkarılması embriyo kalitesini etkileyebilmektedir. Ayrıca, embriyoların gelişim evrelerini bütünü ile izlememiz mümkün olamamakta ve embriyolar hakkındaki değerlendirmenin anlık görüntülerden alınan bilgi doğrultusunda yapılmasına neden olmaktadır. (Resim 4-5)

Resim 4 Kovansiyonel inkübatörlerde gelişim aşamalarını takip etmke amacıyla her gün dış ortama çıkarılması gereken embriyolar TLI ile buna gerek kalmadan sürekli izlenebilir.
Resim 5 EmbryoScope sistemi inkübasyon parametrelerinin takibi (ısı, CO2, O2)

Bu amaçla geliştirilmiş olan yeni inkübatör sistemi EmbryoScope, embriyolara güvenilir ve kontrollü bir kültür ortamı sunarken cihazın içerisinde bulunan kamera, embriyoların sürekli izlenmesine imkân vermektedir.

TLI ile yapılan bilimsel çalışmalar, hücre bölünmesinde direk klivaj olarak adlandırılan 1 hücreden 3 hücreye bölünmesi (Resim 6) ya da düzensiz bölünme paterni göstermesi hücre sayısındaki artışların  yavaşlaması ya da  bölünme sırasında izlenen sekronizasyon bozukluklarının ileri embriyo gelişimine ve embriyonun tutunması (implantasyon) üzerine negatif etkilerinin olduğunu göstermiştir. (Rubio ve ark.,2012., Kahraman ve ark.,2015)
TLI ile ilgili olarak embriyo seçimine yönelik bir çok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar çeşitli modellerin oluşturulmasına yöneliktir. Cruz ve arkadaşlarının 2012 yılında yaptığı çalışmada blastokist oluşturma potansiyeli ve blastokist kalitesi ilişkilendirilmiştir. Meseguer ve arkadaşlarının yine 2012 yılında yaptığı çalışmada embriyoların sürekli izleme sisteminde gelişmesi ve seçilmesi halinde gebelik oranlarında %9 artış olacağını göstermiştir. Başka bir çalışmada ise blastokist dönemine ulaşan embriyolar TLI ile takip edilmiş ve en erken ulaşan embriyoların genetik olarak normal olma ihtimallinin, geç ulaşanlara göre daha fazla olduğu gösterilmiştir.
Günümüzde sürekli izleme takip edilen embriyolarının geçmişe dönük analizleriyle çok büyük veri tabanı oluşturulması ve embriyo seçiminde yapay zeka olarak isimlendirilen bilgisayar tabanlı embriyo seçim sitemleri oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. 

Resim 6 Normal fertilizazyon (döllenme izlenen oositin direk olarak 3'e bölünmesi) direkt klivaj olarak isimlendirilir.SAYFA BAŞINA DÖN